Vundet opgave – Øhavsskolen

Ombygning af Øhavsskolen i Faaborg

Projektbeskrivelsen omhandler tilpasning af lokaler fra 0. – 6. klasse på Øhavsskolen afd. Uglen. Der er fokus på undervisning som i langt mindre grad består af traditionel taleundervisning, men derimod gruppe- og projektarbejde.

Ombygningen skal understøtte at Øhavsskolen afd. Uglen, skal blive en moderne skole, med moderne læringsfællesskaber og miljøer, både inde og ude, som er tilpasset elevgruppen. En skole der tydeligt er for børn.

Der gennemføres yderligere moderniseringer af faciliteterne til faglokaler og hallens omklædning.
Der er tale om opgradering af skolekøkkenet, musiklokalet, håndværk og design, billedkunst og naturfag.

Ved hallen skal omklædningen renoveres til moderne og nutidige omklædningsrum, med opgradering af de tekniske installationer. For at sikre velfungerende skoledage for elever såvel som personale.

Projektet udføres i samarbejde med ARKITEKTFIRMAET CHARLOTTE FOLKE APS og Safe-Con

tilbage til aktuelt