VESTERGADE 24-28 i ODENSE | NY OPGAVE

CREO Arkitekter har fået en ny spændende opgave “Vestergade 24-28 i Odense” – ombygning og renovering af bevaringsværdig ejendom til ny butik og nye boliger – areal ca. 2.500 m².

Det eksisterende forhus istandsættes nænsomt og butiksfacaden i stueplan bringes i harmoni med det originale facadeudtryk og i en kvalitet, som en placering på dette sted i byen fortjener.

Indgangen til butikken og Passagen fremtræder naturligt som en del af huset. Forhusets meget karakteristiske hovedtrappe i granit fastholdes og bearbejdes som et synligt arkitektonisk element i den samlede komposition.

I de øvre etager etableres nye større byboliger, hvor den eksisterende trappe bliver hovedadgangen. Adgangen hertil sker fra trapperum i bagbygningen via et privat taghave.

Her er der endvidere mulighed for privat cykelparkering som del af dette trapperum.

Det nye baghus i 4 1/2 -5 etager med moderne boliger fremstår som et harmonisk skaleret volumen overfor den øvrige side -og baghus bebyggelse i centrum. Huset udføres med saddeltag og i en materialitet og formgivning der dels bygger på det traditionelle, men også spiller op til magasinbygningens modernistiske arkitektur.

Vi glæder os til samarbejde med ATP Ejendomme, Pension Danmark, CASA A/S og Henry Jensen Rådg. Ingeniører.

tilbage til aktuelt