VESTERDAL EFTERSKOLE | NR. AABY

– læring og fælles aktiviteter i det fri

Vesterdal Efterskolen i Nørre Aaby havde brug for en ny og forbedret foredragssal. Visionen for dette projekt var at skabe en arkitektonisk sammenfletning mellem den eksisterende bygning og den omkringliggende danske natur.

Der var et ønske om at kreere en bygning med ude- samt indendørsophold, som var indbydende og ikke mindst skabte en tæt nærhed til naturen, der omringer området.

 

Et stort parkelement med læringstrappe

Tilbygningen er designet som ét stort parkelement og læringstrappe, der skaber ophold og siddepladser i de indre rum og på de ydre flader. Med denne udformning bliver bygningen optimal til en variation af samlinger og arrangementer.

Orienteringen af bygningen skaber de bedste rammer for udsigten til den omkringliggende natur og er også med til skabe et optimalt lys inde i bygningen, der gør undervisningen og det øvrige ophold behagelig.

Med placeringen af den nye tilbygning opstår der en lomme mellem denne og den eksisterende bygning. Denne plads er optimal til udendørs ophold og aktiviteter.

 

Aktivitetsrum og grøn læring

Aktivitetsrummet, ved siden af foredragssalen, er et sted for leg og udfoldelse, der fungerer som et frirum for elever og lærer. Rummet lægger op til, at man som gruppe spiller bordfodbold, pool, ser en film eller sætter sig ved et bord og spiller kort.

Læringstrappen ude på taget er til udendørsundervisning og til ophold i pauserne mellem dagens undervisning.

Der er trukket en grøn beplantning med op på “taget” af bygningen for at skabe illusionen af at landskabet og bygningen flettes sammen. Beplantningen skal imitere det omkringliggende marklandskab.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Vesterdal Efterskole
Omfang: Ny foredragssal samt diverse ombygninger
Areal: 210 m²
Gennemført: 2015 - 2016
Budget: 3,4 mio. kr.
Samarbejde: L. P. Madsen A/S