VEJDIREKTORATET | SKANDERBORG

– et forbedret vejdirektorat

For Bygningsstyrelsen har CREO ARKITEKTER foretaget energioptimering af flere af de offentlige ejendomme i Jylland gennem rammeaftale vedrørende Statens ikke fredede ejendomme.

Generelt er energioptimeringen foretaget på baggrund af en forudgående analyse af de eksisterende forhold og gennemregninger af forhold, der viser sig rentable med hensyn til anlægsinvestering sammenholdt med energibesparelsen holdt op mod de enkelte bygningsdeles restlevetid.

 

Resultatet

En forudgående analyse af Vejdirektoratet i Skanderborg har resulteret i en energioptimering af den ældre bygning. Dette omfatter indsættelse af nye lavenergi vinduer samt facade- og tagisolering. Herunder er der også opsat solcelleanlæg på taget samt sydvendt facade.

I forbindelse med det planlagte arbejde er bygning gennemgået for PCB og asbest, hvilket har resulteret i, at der samtidig med energioptimeringen er foretaget afhjælpende renovering i et nødvendigt omfang.

Indeklima er en vigtig faktor, som også er blevet vægtet i dette projekt. Dette har resulteret i et meget bedre indeklima for medarbejderne, hvilket medfører et forbedret arbejdsmiljø.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Omfang: Rammeaftale vedr. Statens gruppe 2 bygninger- delaftale 5 (Ikke fredede ejendomme)
Areal: 4.626.m²
Gennemført: 2012 - 2015
Budget: 19,9 mio. kr.