VEDELS HAVE | SORØ AKADEMI

Med inspiration i fortidens arkitektur

Vedels Have skal i lighed med Stiftelsens øvrige bygninger være fremtidssikret, både arkitektonisk og vedligeholdsmæssigt, da bebyggelsen skal være en del af bybilledet i mange år fremover. Den nye bebyggelse udføres i materialer, der ældes smukt og har lang levetid.

Med sin placering på grænsen mellem bynære og rekreative arealer danner den nye bebyggelse både ramme om de nye beboeres privatliv og er med til at udvide den eksisterende by.

Bebyggelsen skal overordnet være et fremsynet, attraktivt bidrag til stedet og byen – og en god og funktionel ramme om de fremtidige beboeres dagligdag.

Med udgangspunkt i nabobygningen Villa Villereden, tegnet af Herholdt, fastholdes et klassisk udtryk med et nutidigt og moderne touch.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi
Omfang: Projektforslag
Areal: 795 m²