VEDELS HAVE | INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE

Sorø Akademi har indbudt CREO Arkitekter til en projektkonkurrence om forslag til nyt lejlighedsbyggeri kaldet ”Vedels Have”.

Med sin placering på grænsen mellem de bynære og rekreative arealer skal den nye bebyggelse både danne ramme om de nye beboeres privatliv og være med til at udvide byen. Bygningen skal derfor både udadtil og indadtil være et nyt fremsynet, attraktivt bidrag til stedet og byen – og en god og funktionel ramme om de fremtidige beboeres dagligliv.

tilbage til aktuelt