VALDEMARSTORVET | VORDINGBORG

– et markant og visuelt stærkt torv med sin helt egen karakter

Valdemarstorvets fysiske kontekst udgøres i dag af en mangfoldig og noget broget sammenstilling af belagte flader og bygningsvolumener. Oplevelsen af et kontrastfuldt mødested ser vi som en kvalitet, som vi ønsker at bevare og understrege.

Byens Torv kommer ikke til at minde om noget andet torv i byen, men får sin helt egen karakter.

Vi ønsker med Byens Torv og Byens Hus at skabe det nye Valdemarstorvet. Udover forbindelsen til gågaden binder Valdemarstorvet med smøger og passager den eksisterende gadestruktur sammen som et finmasket net med sit centrum lige foran Byens Hus.

De ansatte er alle på arbejde for borgernes skyld, og det vil vi gerne gøre en dyd ud af at vise aktivt frem til hele byen. Dette gøres gennem en teglfacade med en række veldefinerede vinduesåbninger, således føler den enkelte ansatte sig ikke udsat.

 

Byens Hus & Byens Torv

Byens hus ligger som et integreret element i byrummet, og agerer som katalysator for udviklingen af byrummet. Det vil med de naturligt tilhørende aktiviteter være med til at befolke torvet.

Byens Torv vil visuelt strække sig helt ind i hjertet af Vordingborgs nye borgercenter; stedet vil aktivt invitere indenfor. Byens Torv skal motivere til spændende oplevelser – både inde som ude – til færdsel på kryds og tværs, til leg og ophold.

Det nye forretningsareal placeres i overgangszonen mellem det nye torv og den eksisterende parkering på Lilletorv. Bygningen danner én af siderne om det nye torv og får samtidig en meget attraktiv shopping-facade ud mod den aktive nye pladsdannelse.

 

Kompositionen af komplekset

Vi forholder os til byens skala og har minimeret effekten af den seksetages administrationsbygning ved at placere den centralt i komplekset. Der aftrappes således mod omgivelserne og naboerne til byggefeltet.

Der er bevidst arbejdet med fortættede byrumsoplevelser, hvor borgere, der bevæger sig gennem området, oplever, at byrummet snævrer sig ind i en stramt defineret passage for herefter at åbne sig op i den nye plads, Byens Torv.

Borgercenteret og butiksarealet indrammer Byens Torv. Således strammes hjørnet ved Voldgade og Valdemarsgade op og bliver ordentligt defineret mod gaden i form af den nye krumme facade, som danner rammen for kontorområderne i borgercenteret.

Kompositionen af passagerne, af pladsen og af de enkelte bygninger i projektet, vil efter vores overbevisning tilføre stedet noget markant og visuelt stærkt genkendeligt. Det vil være en markør for, at her er Valdemarstorvet med Byens Torv og Byens Hus.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Vordingborg Kommune
Omfang: Nyt borgercenter | Konkurrenceprojekt
Areal: 8.600 m²
Gennemført: 2015
Samarbejde: ISC Rådgivende Ingeniører og Thing & Brandt Landskab