UTTERSLEV SKOLE

– udbygning i samspil med flot eksisterende arkitektur

Skolen var på opførelsestidspunktet ret unik bl.a. på grund af en præcis afsnitsopdeling med selvstændige bygninger til de enkelte pædagogiske afsnit.

I 2010 vandt CREO ARKITEKTER, i offentligt udbud, udvidelsen af Utterslev Skole. Udvidelsen handlede om at øge skolen fra 2 spor til 3 spor.

 

Byggeri der skaber rummelighed

Det har fra starten været planen at udvidelsen skulle bevare skolens flotte ”fodaftryk”. Dette for at fastholde den oprindelige præcise plan, men også for at reservere så meget friareal som muligt.

Det blev derfor vedtaget at lave udvidelsen som nye 1. sals bygninger på de 3 oprindeligt 1½ etages undervisningsbygninger. Herved skabes en helt ny rummelighed og mulighed for fleksibel brug af bygningerne.

 

Boldbane på taget

Skolen er udvidet med en ny multisal til lettere idræt, dans, drama og musik med en boldbane på taget.

Denne sal er placeret som afslutning på bygningsanlægget og binder skolens arkitektoniske anlæg sammen med den meget markante teglstensmur omkring Bispebjerg Kirkegård.

 

Med øje for energi og miljø

Energi og miljømæssigt er udvidelsen planlagt i energiramme 2015 og med en nøje miljømæssig vurdering og planlægning, således at Københavns Kommunes planer for miljø samt CREO ARKITEKTERS overordnede miljømål fastholdes.

 

Nomineret til Årets Skolebyggeri
Nomineret til Renoveringsprisen

I forbindelse med at Københavns Ejendomme indstillede Utterslev Skole til Renoveringsprisen udtales:
”Renovering af Utterslev Skole er et fremragende eksempel på smuk tilbygning på en allerede flot skole. Udbygningen respekterer den overordnede disponering omkring den centrale kanal, som bygningerne er grupperet omkring, en præcis afsnitsopdeling med selvstændige bygninger til de enkelte pædagogiske afsnit.”

Projektets Nøgletal

Bygherre: Københavns Kommune
Omfang: Udvidelse af skolen til 3 spor
Areal: Eksisterende 7.370 m² - nybyggeri 2.400 m² - ombygning 500 m²
Gennemført: 2010 - 2016
Budget: 68,4 mio. kr.