UNIVERSITETSHOSPITAL KØGE – TE02B-BYG – STERILCENTRAL OG HØJLAGER | NY PRÆKVALIFIKATION

CREO Arkitekter sammen med ​5E Byg, Ingeniør’ne og Antonisen Consult blev prækvalificeret til at afgive tilbud på “Universitetshospital Køge – TE02B-BYG – Sterilcentral og højlager​”.

Opgaven omfatter en ny sterilcentral med tilhørende højlager. Byggeriet er opdelt i to entrepriser, en maskinleverance TE02B-MASK af det maskinelle udstyr såsom autoklaver, vaskemaskiner etc. og et højlager med tilhørende udstyr samt en bygningsentreprise TE02B-BYG, som omfatter den tilhørende bygning for sterilcentralen og højlageret inkl. de tekniske anlæg for sterilcentralens funktioner og logistiske flow.​

tilbage til aktuelt