TV2 | ODENSE

– udvidelse som inviterer bag kulisserne

Gennem de seneste 25 år er administrationen langsomt vokset ud af de oprindelige rammer, som blev fastlagt i anlæggelsen af det oprindelig TV2 på Kvægtorvet. Projektet omfattede både udvidelse, tilbygning og ombygning, hvilket gav et stort løft af den daglige administration og bl.a. et nyt nyhedsstudie.

Den nye tilbygning er placeret parallelt med den nuværende bygningsstruktur, hvor nye forbindelsesgange på tværs skaber nye fine gårdrum. Sammen med udvidelsen og ombygningen af nyhedsstudiet, indgår disse ofte som kulisse i Nyhederne og TV2 Vejret.

 

Respekt for oprindelig arkitektur

Den nuværende foyerdel ved kantineområdet forbinder nu den nye bygning med den eksisterende bygning via et stort sammenhængende gangforløb i 2 etager.

Den nye administrationsbygning er også udformet i 2 etager, og hvis formsprog gentager med sine modulære form det løbende arkitektoniske tema med et gavlmotiv. Dette er det gennemgående motiv for Kvægtorvets oprindelige arkitektur, som vi har valgt at respektere og bibeholde.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: TV2 Danmark
Omfang: Tilbygning - kontor, ombygning og udvidelse, bl.a. nyt nyhedsstudie.
Areal: Tilbyg 6.000 m². Ombyg og udvidelse 8.000 m²
Gennemført: 2007 - 2008
Budget: 58 mio. kr.
Samarbejde: MT Højgaard