TRESTENSGÅRDEN | SKÆLSKØR

– funktionel institution omringet af naturoplevelser

Dette projekt omhandlede opførelsen af en integreret daginstitution med plads til 40 børn samt et gæstehus til en dagpleje med plads til 20 børn.

I disponeringen af institutionen er der tænkt på at skabe så mange oplevelser af naturen og vejrliget som muligt. For eksempel er institutionens fællesrum gennemlyst nord-syd og øst-vest, så dagens skifte i lys tydeligt mærkes.

Bygningen er opbygget med fire længer omkring et centralt fællesrum, hvor længerne, som på en blæksprutte, stikker ud i området og etablerer steder med læ omkring bygningen.

Ud for fællesrummet mod syd ligger et gårdrum med et hyggeligt lille ildsted.

 

Længernes funktion

De fire længer indeholder hver deres funktion for at give en overskuelighed for brugerne af huset.

Centralt i fællesrummet ligger køkkenet, der i dagligdagen vil blive et vigtigt samlingssted for alle.
For at tilgodese et større tryghedsbehov for dagplejebørnene i gæstehuset ligger deres grupperum adskilt i egen længe tættest på indgangen. Gæstehuset har mulighed for at åbne op mod fællesrummet.

 

Bæredygtighedstiltag:

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Slagelse Kommune
Omfang: Integreret daginstitution til 40 børn + gæstehus for 20 dagplejebørn
Areal: 636 m²
Gennemført: 2014
Budget: 9,0 mio. kr.