TOWN HOUSES | ØSTERBRO ODENSE

– historisk og kulturel bæredygtighed

Østerbrokvarterets atmosfære kendetegnes af den gennemgående gade Østerbro, der på begge sider flankeres af gammelt erhverv og lave industribygninger.

Der hersker en vis råhed over området, der i mange år har været en slags bagside af Odense. Byudvikling sletter ofte alle spor af fortiden og kradser de historiske lag i byen væk. Vores vision er at bevare de historiske lag og unikke kendetegn samtidig med at bygge bæredygtigt.

Det er således et ønske for Odense om at skabe et nyt uforpligtende urbant- og hjemligt miljø, hvor det kreative liv kan udfolde sig.

 

Bevarelsen af de historiske lag

Som arkitekt kan man bevare historiske lag ved f.eks. at være respektfuld, når der skal bygges ovenpå, indeni og ved siden af de eksisterende bygninger, – at udnytte og udvikle rammerne til nye formål og således indskrive den nye historie i den gamle.

Sådan får vi fra dag ét foræret en iboende stedslighed, en fortælling og identitet for et nyt byområde.

 

Transformation fra lagerbygning til boliger

Projektet indskriver sig i området i de tidligere TDC-lagerbygninger. Den gamle, solide og lidt dystre lagerbygning transformeres til nutidige boliger med rumlige kvaliteter og masser af lys og luft.

Ved at fjerne den midterste del af taget skabes en åben gade ned gennem den centrale akse i bygningen. Boligerne er mindre enheder med moderne “Town Houses”, som placeres på hver side af gaden. Alle boliger har åbne rum og højt til loftet, og fornemmelsen af gammel industri er stadig nærværende.

Bygningen, der transformeres, ligger lige ud til den nye urbane sti, som kommunen anlægger i det gamle jernbanetracé. Stien afslører og udstiller bagsiden af byen, hvor et væld af kunstfærdig graffiti og de gamle jernbanespor blotlægges.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Østerbro 7 ApS
Omfang: Ungdomsboliger - rækkehuse | Udviklingsprojekt
Areal: 3.300 m²
Budget: 36 mio. kr.