SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA | FASE I

– stærkt funktionelt sygehus med patienten i fokus

Projektet om udbygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa er en konkurrence, som CREO Arkitekter vandt i 2010. Projektet bestod i at lave en kæmpe tilbygning samt ombygning af eksisterende bygninger.

Udbygningen af Sygehus Sønderjylland Aabenraa omfattede følgende:

 

Ideelle forhold

Placeringen af FAM har skabt et nyt optimalt behandlings-flow med en akutakse, der giver hurtig adgang fra modtagelsen af patienter til det eksisterende operationsafsnit. Den offentlige trafik separeres hermed fra den akutte adgang, hvilket sætter patienten i fokus.

Projektet er baseret på en præcis funktionel analyse af de eksisterende forhold for at kunne placere de nye funktioner ideelt. Resultatet af de to præcise placeringer deler sygehuset i to – en ambulant del og en del henvendt til sengeliggende patienter.

 

Projektet stod færdigt i 2014.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Syddanmark
Omfang: Udbygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa til akutsygehus Fase 1
Areal: 23.966 m² Nybyggeri - 2.030 m² Ombygning
Gennemført: 2010 - 2014
Budget: 502 mio. kr.
Samarbejde: Aarhus Arkitekterne A/S, Alectia A/S, Søren Jensen A/S, Balslev A/S, Oluf Jørgensen A/S samt GBL Gruppen ApS