SYDDANSK UNIVERSITET | ODENSE

et nært samarbejde for at skabe et forbedret studiemiljø

CREO ARKITEKTER har haft et nært samarbejde med Syddansk Universitet Odense igennem en lang årrække. Vi har under en rammeaftale med SDU forestået følgende:

Der har på alle områder været lagt stor vægt på et forbedret studiemiljø. Herunder bl.a. auditorium, studievejledningsområde, kontorer, studenterlounge/bar, reception, nyt fitnesscenter og indretningsforslag til Campus Torvet.

 

Auditorium baseret på cooperative learning

I forbindelse med ombygningen af et eksisterende auditorium er indretningen, med et nyskabende møbelkoncept, baseret på viden om ’cooperative learning’ og læringsstile samt moderne teknologi i undervisningen.

Auditoriet er indrettet med 215 siddepladser, som skaber et mere fleksibelt, effektivt og inspirerende læringsmiljø, der optimerer den enkelte studerendes indlæring.

 

Ombygning af øvrige faciliteter

Ombygningen af kontorer bestod i skabe et nyt studievejledningsområde. Gennem analyse over visionen til idé var opgaven at optimere og rehabilitere et traditionelt kontorområde til et åbent info- og studievejledningsområde, således der blev skabt en bedre kontakt til de studerende.

Syddansk Universitet Odense ønskede at skabe et attraktivt område for de studerende, hvor de kunne mødes på kryds og tværs af uddannelserne uden for undervisningstiden. Herved blev ombygning af eksisterende arealer til en stor studenterlounge- og bar til 550 personer.

Sundhed er vigtigt for undervisere såvel som for studerende, der skaber højere energiniveau samt bedre indlæring. Derfor blev eksisterende lokaler på SDU ombygget til SDU Fitness på 910 m². Centeret giver kun medlemskab til nuværende studerende samt personale.

’Krogene’ på SDU trængte til en facaderenovering af glasgang og atrium, således der blev skabt en forbedring af indeklimaet samt energiforbedring af eksisterende konstruktioner.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Syddansk Universitet Odense
Omfang: Rammeaftale vedligeholdelses- og ombygningsarbejder
Areal: 300.000 m²
Gennemført: 2013
Budget: 19,7 mio. kr.