STORMARKSKIRKEN SOGNEGÅRD | NAKSKOV

– ny sognegård fremmer kulturlivet i sognet

Stormarkskirkens nye sognegård viser symbiose med den eksisterende kirkebygning fra 1956 på mange niveauer, og den udviser også en sensitiv fornemmelse af forholdet mellem nyt og gammelt byggeri i et kulturhistorisk miljø.

Den nye sognegård bidrager tillige med udviklingen af det kirkelige og kulturelle liv i sognet, som dermed styrker fællesskabet.

 

Hierarkiet fastholdes

Sognegårdens udformning og skala er tilpasset kirken, således at hierarkiet i det samlede bygningskompleks fastholdes.

Samlet indgår kirken og det nye sognehus i den sammenhængende grund, hvor præsteboligen også er beliggende.

Stormarkskirkens sydvestlige hjørne danner overgangsled til det nye sognehus, som er placeret i overgangen mellem den eksisterende parkeringsplads vest for kirken og i haverummet mod syd.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Stormarkskirkens Menighedsråd
Omfang: Nyt sognehus
Gennemført: 2009 - 2014
Budget: 11,2 mio. kr.