SPIREN TAULOV

– et miljø bygget til understøttelsen og udviklingen af børn

Dette projekt bestod i en ombygning samt tilbygning til daginstitutionen. Der var et stort fokus på at skabe et miljø, som kan understøtte og udvikle børnenes drivkraft til at lege. Dette gjorde vi ved at skabe rum for følgende:

 

Bygningens fleksibilitet

Arkitektonisk og funktionsmæssigt er den eksisterende bygning bibeholdt i sin oprindelse. Det er traditionelt dansk håndværk i gennemprøvede konstruktioner, som vi ikke ændrer på, men ombygger og tilbygger.

Den nye tilbygning er således helt anderledes i konstruktion og formudtryk, hvor de bærende dele ligger i klimaskærmen. Det bevirker, at der er maksimal fleksibilitet i indretningen af bygningen.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Fredericia Kommune
Omfang: Om- og tilbygning af daginstitution
Areal: 1.113 m²
Gennemført: 2009 - 2010
Budget: 9,5 mio. kr.