BOTILBUD SOFIEBO – SOFIESKOLEN | VÆRLØSE

– fremtidens botilbud for børn og unge med autisme

Visionen i dette projekt var at skabe et botilbud, hvor beboerne først og fremmest skulle kunne føle sig hjemme.

Hjemmefølelsen har været det største fokus i udarbejdelsen af boligerne i botilbuddet.

Til at underbygge hjemmefølelsen, tryghed og nærhed, er der arbejdet med at bryde bygningen ned i nogle mindre og mere overskuelige enheder, der giver de bedste forudsætninger for at skabe rum omkring den enkelte beboer.

 

Grønne og lyse omgivelser

De mindre enheder opfylder også et ønske om zoneinddelinger, der gradvist skaber en overgang fra fællesarealerne til stuerne og til den helt ’tilbagetrukne’ bolig.

Som fokuspunkter i bebyggelsen fællesfunktioner/rum arbejder vi med større åbninger til de grønne omgivelser samt store ovenlyskassetter, der giver et smukt lysindfald i centrale dele af bygningen.

Gårdhaven

I overgangen mellem de to etager foreslår vi en stor gårdhave, der trækker lys og grønne kvaliteter ind i bygningens centrale dele.

Gårdhaven er en del botilbuddets nære udearealer og giver samtidig et naturligt omdrejningspunkt for bygningens hverdag.

 

Hareskoven

Botilbuddet ligger på kanten til Hareskoven, hvilket giver mulighed for at skabe nogle helt fantastiske udearealer med direkte forbindelse til skoven og derved er med til at understrege botilbuddets helt særlige kvaliteter.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Sofiefonden/Ejendomsselskabet Damsager P/S
Omfang: Botilbud for børn og unge med autisme | Vundet konkurrencen var udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A.P. Møllerske Støttefond og Realdania.
Areal: 1.500 m²
Gennemført: 2016 - 2019
Samarbejde: Anker Hansen & Co. A/S, JAJA og ISC Rådg. Ingeniører