Søndre Skole | Viborg

En skole med fokus på fleksibilitet og ligeværdighed

Søndre Skole er totalrenoveret og ombygget så den opfylder kreative læringsprincipper der opfylder skolereformens krav til bevægelse og kreative læringsmetoder. En åben skole hvor der er varierede rumligheder og et differentieret læringsmiljø der ansporer til en kobling mellem teori og praksis – det mentale og fysiske læringsrum.

Ny læringstrappe
Som arkitektoniske og funktionsmæssige arketyper er læringstrapperne placeret som de vigtigste elementer for sammenhængen mellem etagerne, hvor de dobbelthøje rumligheder skaber en vertikal rotation. Samtidig er læringstrapperne rigtig gode til at hænge ud på eller afholde klassesamlinger på. Trapperne er udført i lyst asketræ, der varmer betonen.

Tre ens bygninger
Skolen udvides desuden med 3 nye afdelinger til mellemtrin og udskoling. Bygningerne er ens i udformningen og bliver udført i insitustøbt beton – både udvendigt og indvendigt så de matcher de eksisterende teglfacader i materiale og holdbarhed.

Bygningens materialitet og konstruktive kontekst, fremstår i en oplevelsesmæssig og logisk forståelse, af skolens opbygning og sammenhæng.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Viborg Kommune
Omfang: Ny- og ombygning samt renovering
Areal: 1.317 m² nybyggeri | 4.572 m² ombygning/renovering
Gennemført: 2016 - 2020
Budget: 45 mio. kr.
Samarbejde: ISC Rådgivende Ingeniører A/S