SKANSEPARKEN | FREDERICIA

– vores sted – vores hjem

Skanseparkens beboer er utrolig glade for at bo der, og det er denne glæde og stolthed, som dannede udgangspunktet for den planlagte proces og det skitserede oplæg til renoveringen. Skanseparken blev forbedret i respekt for den enkeltes hjem ud fra visionen ”vores sted – vores hjem”. Det skal i fremtiden være et endnu bedre sted at bo i Skanseparken.

Processen blev tilrettelagt omkring en høj grad af beboerinddragelse som en kombination af:

Dialogen med beboerne og boligforeningen er begyndt hos den enkelte og det, som beboerne hver især synes, fungerer i Skanseparken. Beboerne har undervejs oplevet lydhørhed og erfaret, at deres ønsker og input har dannet afsæt for det skitserede projekt, hvilket giver en vigtig ejerskabsfornemmelse.

 

Renoveringens omfang

Renoveringen indeholder tre delprojekter: boliger, friarealer og et nyt aktivitetshus.

Alle boligerne får nye åbne altaner, der medfører en mere varieret bebyggelse at se på udefra. På grund af de mange typer lejligheder varierer altanernes placering i facaden, hvilket skaber det arkitektoniske tema for bebyggelsen.

Friarealerne er disponeret som en park med fokus på biodiversitet og oplevelser gennem året med plads til bevægelse og ophold. Det store grønne træk med plæner indeholder steder, hvor beboerne har været med til at fastlægge indhold og udformning. En del af parken er et nyt centralt beliggende aktivitetshus på kanten af en stor bakke med udsigt til Lillebælt.

Aktivitetshuset er en kombination af større og mindre rum, der kan tilgodese et væld af muligheder. Bygningen er en symbiose mellem landskab og hus, idet bakkens skrænter bruges aktivt til alle former for ophold og bevægelse – ude og inde – oppe og nede.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Boli.nu
Omfang: Fremtidssikring af boliger - renovering og ombygning, nyt aktivitetshus
Areal: 330 boliger
Gennemført: 2013 - 2020
Budget: 394 mio. kr.
Samarbejde: Arkitekt Thomas Thomsen