SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL KØGE

Ny laboratoriebygning og Nuklearmedicinsk afdeling

I forbindelse med centraliseringen af laboratoriefunktionerne i Region Sjælland, indgår etablering en ny laboratoriebygning, placeret i forbindelse med udbygningen regionens Universitetshospitalet i Køge. Laboratoriebygningen skal varetage både hospitalets laboratorierutiner samt de undervisningsforpligtigelser, der er knyttet til universitetshospitalet.

Som en del af laboratoriebygningen indgår der en Nuklear Medicinsk Afdeling.

Laboratoriebygningen er planlagt til at varetage alle regionens højt specialiserede analyser, og modsvarer derfor alle de krav, der stilles hertil, bl.a. fsv. angår hygiejne, ventilation og sluser til de enkelte rum og afsnit.

Bygningen er 3 etager høj, med nuklearmedicinsk afdeling beliggende i underetagen. Bygningen er placeret i hospitalets sydlige ende med direkte adgang fra vandrehallen i stue niveau for patienter til Nuklear Medicinsk udredning. Adgang for personale og studerende til laboratorieenhederne er på første salen, ligeledes fra vandrehallen.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Sjælland
Omfang: Nybyggeri
Areal: 9.760 m² laboratoriebygning - 2.449 m² nuklearmedicinskafdeling
Gennemført: 2019 - 2022
Budget: 345 mio. kr.
Samarbejde: Pihlkonsortiet og SWECO