SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL KØGE | VUNDEN OPGAVE

CREO Arkitekter har som arkitekt- og hospitalsrådgivere for Pihl Konsortiet, vundet et totalentrepriseudbud på universitetshospitalet i Køge. Rådgivende ingeniører er SWECO.

Byggesagen er på ca. 10.200 m² og bygningen skal indeholde hospitalets ny centrale laboratorier samt en stor udvidelse af den nuværende Nuclearmedicinsk Afdeling med PET-CT og PET-MR scannere for varetagelse af diagnostiske funktioner.

Udbuddet blev vundet bl.a. ved en optimering / reduktion af det samlede arealbehov, der blev muliggjort ved samling af funktionerne i én bygningsenhed.

CREO Arkitekter har tidligere været rådgivere i en medicinsk bygning der afslutter hospitalet imod nord. Med Laboratoriebygningen afslutter CREO Arkitekter hospitalet imod syd.

tilbage til aktuelt