SDU DIAS | ODENSE

– sætter rammer for dansk og international forskning

Bygningens arkitektur og indretning skal understøtte DIAS’s (Danish Institute of Advanced Study) vision om at skabe et sted, der i international sammenhæng fremstår som et fyrtårn, der rummer forskere af internationalt format.

SDU DIAS baner vej for fremtidens forskning og sætter rammerne samt inspirerer til, at der i mødet mellem forskellige discipliner tænkes banebrydende tanker.

SDU DIAS etableres på SDU Odense som et led i Syddansk Universitets ønske om at tilbyde de bedst mulige rammer for dansk og international forskning.

 

Byggetradition

Bygningen skal indgå i universitetets byggetradition med materialer i cortenstål, beton og glas

SDU DIAS bygges også efter princippet om bygninger i 2 etager placeres på en græsbeklædt plint. Facadeopbygningen i cortenstål forsynes med automatisk, bevægelige skodder, som giver bygningen et dynamisk udtryk.

Bygningens indre fremstår lyst og åbent med en grøn bevoksning i gårdhaverne, der tjener som opholdsarealer for bygningens brugere – disse placeret centralt i bygningens midte.

 

De primære funktioner i bygningen er:

DIAS bygningen placeres ved universitetets vestlig afgrænsning og der er adgang til opholdsarealer i det fri.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Omfang: Nybyggeri
Areal: 3.500 m²
Gennemført: 2016-2020
Budget: 72 mio. kr.
Samarbejde: Zeso & MOE