RYTTERVEJ | SVENDBORG

– succesfuldt nybyggeri med beboerne i centrum

Boligforeningen BSB Svendborg ønskede en udvidelse af deres afdeling på Ryttervej i Svendborg. Projektet bestod i at opføre 16 nye handicapvenlige ungdomsboliger i forbindelse med den eksisterende bygning.

Visionen for dette spændende projekt var at skabe et bæredygtigt byggeri, hvor målsætningen var at opnå et energiniveau så tæt på nul som muligt. Herunder var beboernes velvære og ønsker også indtænkt i boligerne, således at det skabte trygge og behagelige rammer i deres hverdag.

 

Boligernes indretning

Et vigtigt element i de 69 m² boliger var privathed. Beboerne skulle til hver en tid føle, at deres private rum var adskilt fra de fælles rum. Herunder var fokus både på at lave forskudte indgange til boligerne samt placere vinduer i forskellige højder og skabe en form for afskærmning ved beplantning af hække på udearealerne.

Der blev ydermere etableret fællesarealer samt kommunale servicefaciliteter. Fællesarealerne er blevet placeret i midten, således boligfløjene er opdelt, idet det skaber større privathed for de enkelte beboere, men også et fælles samlingspunkt.

Repræsentanter for beboerne var involveret i hele processen. Både før, under og efter byggeriet blev opført, blev specielle ønsker opfyldt.

 

Bæredygtighedstiltag

Projektets Nøgletal

Bygherre: Boligselskabet BSB Svendborg
Omfang: 12 HCP almennyttige boliger med tilhørende fælles- og servicearealer
Areal: 828 m² boliger + 100 m² fælles- og servicearealer
Gennemført: 2013 - 2014
Budget: 16 mio. kr. (boliger) + 2 mio. kr. (fælles- og servicearealer)