ROSKILDE PALÆ

– kongeligt palæ

Som nabo til Roskilde Domkirke ligger Roskilde Palæ, som er husende for Roskilde Stift samt bolig for biskoppen. Oprindeligt er Palæet opført som et kongelige palæ i 1733-36 og tegnet af Lauritz de Thura på det sted, hvor den gamle bispegård havde ligget.

I forbindelse med indsættelse af Biskop Peter Fischer-Møller i 2008 har CREO ARKITEKTER udført indvendigt istandsættelsesarbejde i bispeboligen samt efterfølgende udvendigt vedligehold af hele anlægget.

Det udvendige arbejde har primært omhandlet facadearbejde, kalkning og reparation af murværk samt bindingsværk.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Omfang: Udvendige vedligeholdelsesarbejder
Gennemført: 2008 - 2011
Budget: 3,1 mio. kr.