ROSKILDE BADET

– skakbræt af bassiner skaber ny badeby  

Dette er vores vinderprojekt i konkurrencen om udvidelse af Roskilde Badet med nyt svømmebassin samt varmtvand- og wellnessfaciliteter. Vi har skabt et Roskilde Bad, der i dag består af en række markante geometriske former gennemhullet af lysgårde, som giver dagslys og mulighed for at komme ud i frisk luft.

I den bue dækkede svømmehal er der store glaspartier i hver ende af hallen, der giver en god forbindelse til omgivelserne samt gode lysforhold. Dét var kvaliteter, vi ønskede at fastholde og i udvidelsen foreslog vi to nye lysgårde, der fungerer som overgang mellem de geometriske former og samtidig bibeholder udsyn og gode dagslysforhold.

 

Omdrejningspunkter

Den primære udvidelse placeres hvor der er åbninger i landskabet, således bevares flest mulige træer og det grønne bagtæppe, som der omslutter anlægget. Det store 50 meter bassin ligger mod syd og de øvrige bassiner mod øst.

Tilsammen danner de nye og eksisterende vandaktiviteter et “skakbræt af bassiner”, hvor lysgårdene og den nye facade sikrer gode lysforhold og god kontakt til uderum på alle sider.

Idet bassinerne er organiseret rundt om lysgårdene, fungerer de som omdrejningspunkter og giver en sammenhængende plan med god cirkulation. Skakternets princip med forbindelser i hjørnerne skaber et godt flow uden blindgyder. Samtidigt skabes tydelige rumligheder til de forskellige aktiviteter, som besidder hver sin atmosfære.

 

Oplevelsesrig badeby

Hovedindgangen og cafeen er placeret med ankomst fra vest imellem 50 meter bassinet og de eksisterende garderober. På denne måde skabes et centralt omdrejningspunkt, hvor adgang til information, omklædning og kontakt med vandet etableres fra første skridt ind i bygningen.

Fra hovedindgangen og gennem garderoben bliver de badene gæster mødt med et væld af vandaktiviteter, hvor bygningens atmosfære og rumligheder skaber en varieret og spænende oplevelse – en badeby!

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Roskilde Kommune
Omfang: Udvidelse af Roskilde Badet
Areal: Nybyggeri 5.730 m² + ombygning 398 m²
Gennemført: 2014 - 2020
Budget: 149 mio. kr.
Samarbejde: jaja architects, Thing & Brandt Landskab og Alectia