RIGSHOSPITALET NORDFLØJEN FASE 2

Nordfløjen Fase 2 er en videreførelse af fase 1 byggeriet, der udføres som en ny længe i 8 etager over terræn. Det samlede byggeri tilpasser sig de omkringliggende byrums skala, der er skaleret ned fra nordvest mod sydøst. Herved bliver den samlede Nordfløj højest mod de eksisterende bygninger og Centralkomplekset og lavest i retning mod Blegdamsvej (Fase 1), hvor bygningshøjden matcher de klassiske karrébebyggelser på den anden side af vejen.

Projektet er udformet så de grundlæggende arkitektoniske og funktionelle ideer fra fase 1 fortsættes, ligesom hovedadgangsveje, logistik flow- og sigtelinjer gennem bygningen fortsættes.
Fase 2 indeholder de afdelinger, der fraflyttes fra Rockefeller Instituttet for at give plads til det nye Mor-Barn hospital, BørneRiget, bl.a.:

• Neurocentret (NRU), National Videncenter for Demens (NVD)
• Neuro Muskulær Kompetencecenter (NMK) og
• Neurokirurgisk Klinik (NK) samt
• Øre Næse Halsafdelingens funktioner på Gentofte Hospital (ca. 2.000 m²), der overflyttes herfra til Rigshospitalet.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Hovedstaden ved Center for Ejendomme
Omfang: Nybyggeri – Udbygning af fase 1
Areal: 10.500 m²
Gennemført: 2018 - 2020
Budget: 250 mio. kr.
Samarbejde: 5E-BYG A/S, Balslev Rådg. Ingeniører A/S og ISC Rådg. Ingeniører A/S