RANDALSPARKEN | FREDERICIA

– charmerende boligbebyggelse med stor grøn fælled

Randalsparken er en charmerende boligbebyggelse bestående af rækkehuse og etagebyggeri organiseret omkring en grøn, forblæst fælled.

I dette projekt var det vigtigt for os at skabe noget, som ville forbedre beboernes daglige trivsel. Derfor har beboerne været inddraget fra starten af, således at udearealer såvel som boliger opfyldte deres ønsker og behov.

Processen blev udført som et workshopforløb med alle beboere, som havde lyst til at deltage. Beboerne blev aktivt inddraget i at genere idéer til friarealerne.

Det skal særligt fremhæves, at der i procesplanlægningen og faciliteringen af workshops var en særlig opmærksomhed på børnenes behov og medbestemmelse, idet denne aldersgruppe udgør en stor andel af beboerne.

 

Helhedsplan

Projektets fysiske helhedsplan indeholder tre delprojekter:

Den grønne fælled bliver det fremtidige fælles strøg gennem bebyggelsen og underopdeles af tre ovale rum med hver deres aktiviteter. Samlingen af aktiviteter i specifikke rum i det store fælles anlæg etablerer en afstand til de boliger, som får adgang via terrasse eller altan til det grønne rum.

 

Boligernes indretning

I ombygningen bliver hver enkelt bolig gennemlyst med et køkken i åben forbindelse med stue. Samtidig sikres en høj grad af fleksibilitet for beboerne, idet de har muligheden for at vælge mellem et ekstra værelse eller en større stue.

Alle boliger bliver efterisoleret og kommer i fremtiden til at være en kombination af gule sten og felter med træ – en løsning der tilgodeser en fornuftig drift fremover.

20 % af boligerne gøres tilgængelige.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Boli.nu
Omfang: Helhedsplan - renovering af friarealer, boliger i etagebyggeri, rækkehuse samt fritliggende huse
Areal: 192 boliger
Gennemført: 2011 - 2017
Budget: 220 mio. kr.
Samarbejde: Arkitekt Thomas Thomsen