RAMMEAFTALE OM FÆRDIGGØRELSEN AF NYT OUH

Region Syddanmark har udpeget Sweco med CREO Arkitekter som underrådgiver til vinder af udbuddet af teknisk rådgivning til landskabsprojekt og færdiggørelse af øvrige delprojekter på Nyt OUH.

Byggeriet af Danmarks største nybyggede sygehus går snart ind i sidste fase. Sweco har netop underskrevet en fireårig rammeaftale med Region Syddanmark om færdiggørelsen af delprojekter til det ambitiøse supersygehus med tilhørende rådgivning til det omkringliggende landskabsprojekt.

Det integrerede rådgiverhold består af Swecos egne ingeniører og landskabsarkitekter med CREO Arkitekter som underrådgiver, der alle har stor erfaring med kvalitetsfondsprojekter og andre projekter med lignende kompleksitet og størrelse som Rigshospitalet Nordfløjen, Skejby Psykiatriske Center, Nyt Hospital Herlev og Dansk Hovedpinecenter på Rigshospital Glostrup.

”Nyt OUH er et fantastisk spændende projekt og et af de mest markante sygehusbyggerier i Danmark, som vi er meget glade for, at vi nu skal være med til at færdiggøre. Gennemførelsen af projekterne på Universitetshospitalet er kompliceret og kræver stor faglig indsigt og planlægning, og vi er stærkt motiverede for at vise, at vi med vores brede kompetencer formår at håndtere og styre denne vigtige aftale sikkert i mål i tæt samarbejde med bygherre,” siger Henrik Leksø, afdelingsdirektør for Bygherrerådgivning, Byggeledelse & Arbejdsmiljø i Sweco.

Samspil mellem bygninger og landskab

Mens Swecos ingeniører skal levere bl.a. teknisk bistand, projektering, projektopfølgning, byggeledelse og tilsyn, skal landskabsarkitekterne fra Sweco Architects udarbejde og realisere det samlede landskabsprojekt omkring Nyt OUH, der omfatter både grønne strukturer omkring hospitalsbyggeriet samt udformningen af bygningsnære ude- og opholdsarealer.

Landsskabsprojekt for Nyt OUH tager udgangspunkt i et tidligere udarbejdet projektforslag, og der ligger et vigtigt arbejde i at opdatere og opgradere landskabet, så det understøtter bygningerne og funktionerne på Nyt OUH. Landskabsprojektet er centralt i forhold til at skabe den vigtige sammenhæng mellem byggeriet og omgivelserne med fokus på den menneskelige skala og mødet med naturen.

”Samspillet med bygninger og landskab er utroligt vigtigt, særligt omkring hospitaler, hvor den landskabelige bearbejdning har stor betydning for både patienter, personale og besøgende. Med det integrerede samarbejde igangsætter vi nu realiseringen, der sikrer kvalitet og synergi mellem inde- og ude på Nyt OUH,” siger Anja Boserup, kreativ leder for Landskab & Byplan i Sweco Architects.

Swecos landskabsarkitekter og byplanlæggere står bag bl.a. bag Akutmodtagelsen på Viborg Hospital, Demens Centrum i Aarhus og det prestigefulde Realdania-projekt Thomas B. Thriges Gade i Odense.

Odenses nye Universitetshospital forventes at stå klar i 2024. Nyt OUH opføres på en grund på i alt 860.000 m2 og er omfattet af tre lokalplaner. Hospitalet rummer 702 senge, 52 operationsstuer, 374 ambulatorier og 3000 parkeringspladser på terræn. Med en størrelse på 247.000 m2 bliver det nye universitetshospital det største nybyggede sygehus i Danmark.


”SWECO og CREO Arkitekter har i anden sammenhæng et tæt samarbejde i forbindelse med opførelse af en ny laboratoriebygning og Nuklear Medicinsk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital i Køge”.

Se mere her >> Sjællands Universitetshospital Køge

tilbage til aktuelt