PSYKIATRI CENTER BALLERUP

nybyggeri til behandling af spiseforstyrrelser

Dette projekt er CREO ARKITEKTERS vinderforslag til fase 2 i konkurrencen om ”Psykiatrisk Center Ballerup – nybyggeri til behandling af spiseforstyrrelser”.

Det er ambitionen at skabe trygge rum for en sårbar patientgruppe og pårørende. Kombineret med meningsfyldte rammer for personalet således de kan yde optimal behandling.

 

Værdighed og velvære

Den menneskelige skala og det værdige møde mellem mennesker kommer til udtryk i et byggeri, som er opdelt i mindre bygningsafsnit. Det institutionelle er afløst af et anlæg, som oser af empati og imødekommenhed.

Det er intentionen, at byggeriet forener effektivitet og funktionel indretning med en arkitektur, der giver patienter en personlig og ikke-institutionel oplevelse igennem en konstant tilstedeværelse af grønne rum.

For patienter betyder velvære og værdighed alt når de står i en kritisk situation. Derfor har der været fokus på at skabe en helende arkitektur, som netop søger at respektere værdigheden og velværet hos patienterne.

 

Fire dogmer

Nybyggeriet er genereret ud fra følgende fire dogmer:

 

Udtalelser

Dommerbetænkningen har udtalt følgende:

” Forslaget indpasser nybyggeriet stilfærdigt og respektfuldt i den givne kontekst, og viderefører det eksisterende PC Ballerups nedskalerede og nedtonede bygningsudtryk, men tilfører et gavlmotiv, der åbner bygningernes overgange i samlingsrum mod de nære uderum og grønne omgivelser, og indrammer terrasser, altaner og bygningsnære ophold. 

Bedømmelseskomiteen finder, at dette enkle greb på forbilledlig vis tilfører et lavmælt ikke-institutionelt udtryk med stærke positive referencer til tæt lav boligbebyggelse af høj kvalitet.”

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Hovedstaden
Omfang: Udvidelse af Psykiatrisk Center Ballerup med nybyggeri til behandling af voksne med spiseforstyrrelser | Konkurrenceprojekt
Areal: 6.000 m²
Gennemført: 2014
Budget: 120 mio. kr.
Samarbejde: WE Architecture - Oluf Jørgensen A/S - Terra Nova Landskabsarkitekter