PRESSEMEDDELELSE

CREO Arkitekter A/S har fået ny ejerkreds.

Erhvervsmanden, Lars Baun, er ny hovedaktionær og formand for bestyrelsen.

Lars Baun vil med sit store netværk og sin professionelle tilgang til det forretningsmæssige side af virksomhedsdrift være med til at bygge videre på CREO Arkitekters mangeårige erfaringer inden for alle arkitektfagets discipliner, hvor der i særlig grad har været lagt vægt på sundhedsprojekter, boliger indenfor såvel det almennyttige segment som private boligudviklere.

CREO Arkitekter vil fortsætte denne udvikling og samtidig fortsætte og udvikle de øvrige segmenter inden for projektudvikling generelt, erhvervsbyggeri, undervisning og kultur, bygherrerådgivning og øvrige traditionelle arkitektrådgivningsopgaver.

CREO Arkitekter har desuden styrket den daglige ledelse ved ansættelse af tegnestuechef Allan Lyngby Høier Edske og fortsætter med den grundlæggende stab af gode medarbejdere.
Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden www.CREOarkitekter.dk eller ved henvendelse til adm. direktør Henning Gammelgaard Andersen.

tilbage til aktuelt