PLEJEHJEM NY GRØNNINGEN | TINGLEV

Attraktive og inspirerende steder at bo og leve

Vores vision er at udvikle nye, sociale rammer, som både skal fungere som et hjem for beboerne og invitere byens borgere ind. Det nye plejehjem vil være et aktivt hus, hvor alle kan mødes i store fællesskaber og hvor der samtidigt kan dannes individuelle rammer og privathed efter den enkelte beboers behov.

Plejehjem disponeres som en tredelt struktur, der består af to boliggrupper med 12 boliger i hver samt en centerfunktion, som alle er forbundent via et ankomstområde i midten. Alle bygninger disponeres som etplansbyggeri og alt er samlet under et tag. Anlægget tænkes nedtonet i skala, så det fremtræder som et harmonisk byggeri i parkomgivelser.

Et harmonisk byggeri, hvor moderne elementer spiller sammen med traditionelle i afprøvede, klassiske materialer. Der er samtidigt tale om et funktionelt byggeri med et velfungerende program med formålet at give gode bo-kvaliteter for både beboere og personale. Med den nye landskabelige bearbejdning skabes helhed for området, hvor den eksisterende park med dens vandelementer og stier omdannes til en ny grønning.

Bygningskomplekset fremstår som enkelt disponeret anlæg inspireret af ”landsbyen”.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Aabenraa Kommune
Omfang: Nybyggeri - 24 plejeboliger samt centerfunktion | Konkurrenceprojekt
Areal: 2.400 m²
Gennemført: 2019
Budget: 30 mio. kr.
Samarbejde: Hundsbæk & Henriksen Rådg. Ing. og Land+