PATIENTHOTEL

– patienthotel med farve optimistisk arkitektur

Projektet omfattede primært opførelsen af et patienthotel samt ambulatorium. Ydermere blev der opført en ny glasbygning som indgangsfoyer i forbindelse med den eksisterende hovedindgang og forhal til hele sygehuset.

Patienthotellet blev bygget i 2 etager med 19 værelser, og i kælderetagen blev det nye ambulatorium placeret. Derudover omfattede projektet også etableringen af en ny parkeringskælder med 45 pladser og omdisponering af tilkørsel samt parkering i øvrigt.

Patienthotellet ved Regionshospitalet Silkeborg blev i efteråret 2021 nedlagt, for at gøre plads til et Ortopædkirurgisk Korttidsafsnit.

Farverig differentiering

Et ophold på et patienthotel er oftest kun for en afgrænset periode. Derfor er interiøret designet og farvesat optimistisk og kraftfuldt.

Der er lagt vægt på, at patienten kan skelne rummene fra hinanden samt at kunne differentiere hvilke retninger de kommer fra. Gangen er udformet med forskellige udtryk alt efter, hvilken vej man kommer fra.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Midtjylland
Omfang: Patienthotel og ambulatorium
Areal: 2.500 m²
Gennemført: 2004 - 2007