OUH – DP09 LOGISTIK- OG STERILCENTRAL | NY PRÆKVALIFIKATION

CREO Arkitekter A/S sammen med Hansson & Knudsen A/S og Brix & Kamp A/S blev prækvalificeret til at afgive tilbud på “OUH – DP09 Logistik- og Sterilcentral”.

Projektet omfatter opførelse af logistik- og sterilcentral på Nyt OUH i Odense, som består af en række funktioner, som hver især og i samarbejde leverer de understøttende serviceydelser og forsyninger, der er nødvendige for hospitalets virke. Funktionerne er sterilcentralen, postmodtagelse, varemodtagelse, klinisk og kemisk risikoaffald, affaldscentral samt velfærdsforanstaltninger til overstående funktioner i stueplan.

tilbage til aktuelt