SYDDANSK ERHVERVSSKOLE | ODENSE

en uddannelsesinstitution med rum og plads til differentieret undervisningsformer

Dette kæmpe projekt var en omfattende udvidelse og ombygning af gamle fabriksbygninger. Disse skulle gøres brugbare til undervisning indenfor en lang række forskellige uddannelser, heriblandt:

Visionen for dette projekt var, at vi som arkitekter ønskede at opføre uddannelsesinstitutioner, hvor der er rum og plads for differentieret undervisningsformer tilpasset tidens krav.

 

Vigtigheden af fremtidens behov

Vi tilstræber at tænke længere og formgive rammer, som giver mulighed for dagens pædagogik uden at være så funktionsbestemte, at de lukker for fremtidens behov. Vores erfaringer viser, at man ikke udelukkende skal bygge til tidens trends, men også bygge på historien, nutiden og vore drømme om fremtiden.

Det er vigtigt, at vore sanser stimuleres, men også at der er mulighed og rum for ro og koncentration. I vores informationstidsalder er der stigende behov for fordybelse, tid til studier uden afbrydelser og med vejledning og undervisning, der ansporer til dybere forståelse og øget selvindsigt.

 

Erhvervsuddannelser

De tekniske skoler og erhvervsuddannelser er kendetegnet ved et godt samspil mellem erhvervsliv og skole, hvor uddannelsestilbuddene er en spejling af samfundet og arbejdsmarkedet.

På den baggrund er det vigtigt, at arkitekturen, som ramme for disse undervisningsforløb og kurser af kortere samt længere varighed, har en struktur, der gør det muligt at ændre anvendelse af bygningernes lokaliteter.

Byggerier til erhvervsuddannelser skal bistå af fleksible enheder med plads til forskellige undervisnings- og indlæringsformer. Der skal være lokaler til både traditionel undervisning, gruppearbejde og individuel vejledning. Der skal være mulighed for at veksle mellem åbne miljøer og mere intime rum til selvstændige studier.

 

Priser og udtalelser

Præmieret i 2002 af Odense Kommune for ‘godt og smukt byggeri’.  

I en begrundelse blev der blandt andet nævnt følgende:
Med sine mangeartede undervisningsområder er der skabt ideelle rammer til berigelse for elever og ansatte. På en helt naturlig måde kædes gammelt og nyt sammen i en helhed både rumligt og overordnet.”

Projektets Nøgletal

Bygherre: Odense Kommune
Omfang: Ombygning og nybyggeri
Areal: 18.500 m²
Gennemført: 1997 - 2002