Nyt svømmecenter på Søholt | Silkeborg

Vision
Vi ønsker at skabe et svømmecenter for hele Silkeborg. Som en hver god by skal der være plads til mangfoldighed, hvor alle føler sig velkomne og kan finde en aktivitet der passer, netop til dem.
For at imødekomme den brede brugergruppe, ønsker vi at tilbyde et tæt netværk af vandoplevelser, som hver især skaber en sanselig oplevelse i samspil med stedets naturlige kvaliteter.

Fremtidens svømmecenter kan tilbyde en række skræddersyede rum og aktiviteter, hvor støjniveau, intimitet og klimazoner kan tilpasses individuelt, til mange forskellige situationer. Med fokus på fleksibilitet og udnyttelsen af smarte kvadratmeter, giver svømmecentret mulighed for at have forskellige aktiviteter, så samme tid.
I Søholt Svømmecenter har vi en vision om at nytænke forholdet mellem leg, motion og velvære og skabe et socialt svømmecenter hvor forskellige aktiviteter mødes på kryds og tværs, både i, under og ved vandoverfladen. Samspillet mellem vandrum og tørområder, inde og ude, med forskellige grader af aktiviteter danner rammen for et varieret og spændende svømmecenter!

Hovedgreb
En svømmetur er i høj grad en kropslig-sanselig oplevelse. Dette stiller høje krav til arkitekturen som fysisk ramme for netop denne udfoldelse, men heri ligger også potentialet. Hvordan skaber vi et nyt svømmecenter der både i program og størrelse opfylder behovet for et moderne svømmecenter med mange ønsker for brugsmønstre og brugsmuligheder, og som samtidigt kan understøtte og forstærke de forskellige svømmeoplevelser og stemningsrum samt synergier imellem.

Det nye svømmecenter indskriver sig i området som en større struktur i samspil med Søholts øvrige sportsanlæg, men med en disponering og et overordnet plangreb der ”nedbryder” skalaen på det store anlæg og skaber en højere grad af intimitet samt synergi programmerne imellem.

Det nye svømmecenter er i sit arkitektoniske udtryk en fysisk understøtning af denne fortælling, hvor sanselighed, stoflighed og fysisk velvære har været udslagsgivende for udformning. Det at være ”inde”, ”ude”, ”under” og ”imellem” er greb indarbejdet i husets dna, hvor landskabet omkring møder bygningen i dens nicher og mellemrum og betragtes som naturligt sammenhængende.

Tagskivens cirkelslag samler svømmecenteret som en bygning med tyngde i områdets større kontekst. Den varieret tilbagetrukket facadelinje skaber karakterrum til ankomst, samvær og udfoldelse.
Cirkelslaget går igen i ”turen rundt”, hvor cirkel-stien inviterer rundt om bygning og landskab, og sammen med tagskiven understøtter en hovedstruktur hvor hverken bygning eller uderum har bagside eller vender ryggen til. Dette hverken om sig selv eller til området som besøgs- og oplevelsesområde.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Den selvejende institution Silkeborg Svømmecenter
Omfang: Idéforslag til nyt svømmecenter | Konkurrenceprojekt
Areal: 6.937 m²
Gennemført: 2021
Budget: 166,6 mio. kr.
Samarbejde: Rambøll Danmark A/S, SKALA Arkitekter