NYT MENIGHEDSHUS | VOR FRUE KIRKE SVENDBORG

Huset

Vor Frue kirkes menighedshus er et åbent og imødekommende hus som er centralt beliggende, midt i den gamle middelalderby.

Husets fungerer som et supplement til kirkerummet og byrummet og danner rammen for de ansattes arbejdsfællesskab, samt offentlige arrangementer med en kirkelig tilknytning.

Aktiviteterne i menighedshuset er generelt uformelle og uhøjtidelige. Her tilbydes der dagligt et mangfoldigt udbud af aktiviteter der appellerer bredt, herunder tilbud til de borgere som ikke deltager i de kirkelige handlinger.

Menighedshuset består af 2 bygninger forbundet med et dobbelthøjt atrium.

De enkelte bygninger følger de skæve gadelinjer og terrænspring derved opnås et karakterfuldt og varieret facade forløb, der relaterer til de nære byrum og omkringliggende bygninger.

Disponering

Ankomst sker via den offentlige plads mellem kirke og menighedshus. Pladsen er beliggende ca. en halv etage over menighedshusets nedre plan. 

I bygningen mod øst findes indgangen. Vindfang med handicaptoilet kan aflåses fra det øvrige menighedshus og fungerer som en adskilt funktion for menigheden, når der er kirkelige handlinger. Foyeren med trappe og elevator giver adgang til i atriet samt balkonen.

Atriet er huset hjerte, herfra er der adgang og overblik til alle huset funktioner. Fra atriet er der også udkik til kirken via de rumhøje vinduer og døre. En udvendige trappe med plantebede forbinder atriet med kirkepladsen.

Kontorer og møderum er samlet i det nedre niveau i bygningen mod vest, hvor huset er mest eksponeret mod det offentlige rum og her findes også de bedste dagslysforhold.

Kontorområdet er disponeret med kontorer og møderum i varierende størrelse og åbenhed.

Åbne inviterende kontorer med glasvægge, samt de mere lukkede kontorer som danner rammen om private og fortrolige samtaler, samt plads til fordybelse.

Kontorområdet indeholder også arkiv, printerrum, personalegarderobe og toilet.

I nedre plan i den østlige bygning ligger multirummet. Multirummet giver mulighed for at afholde eksempelvis konfirmandundervisning, kor, meditation i lidt mindre forum med op til 25-30 personer. Rummet er indrettet med et tekøkken og selvstændigt depotrum.

Menighedssalen beliggende på øvre plan i den vestlige bygning. Salen har loft til kip og er gennemlyst med kik til flere verdenshjørner. Salen har direkte adgang til kirkepladsen. Her kan afholdes arrangementer med op til 149 personer. Fra salen er der via balkonen direkte adgang til køkken med spiseplads, garderobe og toiletter.

Byrum, skala, form og materialitet

Det nye menighedshus er beliggende i en skalamæssig overgang mellem større offentlige bygninger som skolen og borgerforeningen mod vest og de mindre boliger mod øst.

Det nye menighedshus relaterer sig via sin varierende skala, afstemte formgivning og nærværende materialitet til stedets særegne og intime byrum, gader og pladser.

Dette udtrykkes igennem husets varierende bygningshøjder og vinklede bygningskroppe, de bearbejdede facader med referencer til kirkens markante tværskibs gavle, murværkets detaljering og de kulbrændte teglsten som samlet set danner et stedligt tilhørsforhold og genkendelighed.

Mellem kirke og menighedshus opstår et nyt intimt og karakterfuldt byrum. Ved brug af gedigne og tidløse belægningsmaterialer i granit og cortenkants højbede med prydgræsser skabes der et nærværende og imødekommende byrum som er i sammenspil med omgivelserne.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Menighedsrådet Vor Frue Kirke
Omfang: Nyt menighedshus
Areal: 632 m²
Gennemført: 2018-2021
Budget: 20 mio. kr.
Samarbejde: Guldfeldt A/S, L.P. Madsen A/S