NYT MENIGHEDSHUS VOR FRUE KIRKE SVENDBORG | KONKURRENCE VUNDET!

CREO arkitekter har vundet konkurrencen om et nyt menighedshus til Vor Frue kirke i Svendborg.
En spændende opgave som vi glæder os over at have vundet.

Vinderprojektet er et klassisk bygningsanlæg, bestående af to teglhuse omkring et atrium.
Atriummet åbner sig op mod syd og forbindes til kirkepladsen med et nyt ”grønt” trappeanlæg.
Husets funktioner disponeres over 3 etager. I Stueetagen samles de primære personalefunktioner som kordegn, kontorer og møderum. 1. salen indrettes med offentlige funktioner, som menighedssal og konfirmandstue. I kælderetagen indrettes der arkiv og depotrum.

De andre indbudte deltagere var Praksis arkitekter og CW arkitekter.

tilbage til aktuelt