NYE REGLER FOR BEHANDLING af PERSONDATAFORORDNING (GDPR)

Nye regler for behandling af Persondataforordning (GDPR)

Fra den 25. maj gælder EU nye persondataforordnings (GDPR) regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personlysninger.

De nye regler betyder, at alle privatpersoner får bedre overblik over og kontrol med deres personoplysninger.

Lovændringerne betyder, at CREO ARKITEKTER A/S ændrer på rutiner og vaner, således at vi værner og beskytter de informationer, vi modtager og opbevarer omkring vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Hvis der er mistanke om brud på persondatasikkerheden, kan CREO ARKITEKTER A/S være forpligtet til at orientere Datatilsynet inden for 72 timer. Afhængig af særlovgivning skal også andre myndigheder informeres. De berørte registrerede skal også orienteres, hvis sikkerhedsbruddet indebærer en højrisiko for de registrerede.

 Henvendelse kan ske til CREO ARKITEKTER A/S A/S – creo@creoarkitekter.dk

tilbage til aktuelt