Nyborg Svømmehal og Badeland

Revitalisering af Nyborg Svømmehal og Badeland.

Revitaliseringen er opdelt i to faser:

Fase 0 Omhandler facade- og energirenovering af ydervægge og tagflader. Denne fase samler årtiers knopskydninger til et samlet arkitektonisk udtryk og identitet.
Nye vinduespartier relaterer sig til de eksisterende svømmebassiner og skaber forbedrede lysforhold i svømmehallerne. Der etableres publikumstribune integreret i facaden langs konkurrencebassinet.

Fase 1.1 Omhandler nyt receptionsområde, nye bade- og omklædningsfaciliteter samt nyt ventilations- og vandbehandlingsanlæg.
Denne fase som totalrenoverer svømmehallens ældste del til et nutidigt og publikums venligt aktiv. Fra ankomstforyen åbnes op ind til bassinerne, så der skabes visuel kontakt til aktiviteterne i svømmehallerne.

Receptionen flyttes til en central placering til betjening af hele Nyborg Idræts- & Fritids-centers aktiviteter.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Nyborg Kommune
Omfang: Facade- og energirenovering, nye omklædningsfaciliteter, ny reception mm.
Areal: 3.350 m²
Gennemført: 2018 - 2019
Samarbejde: Rambøll