NY PRÆKVALIFIKATION | A. B. VEJEN BYGGESELSKAB

CREO arkitekter og Ingeniør’ne er som underrådgivere til Hansson & Knudsen prækvalificeret til at afgive tilbud på 33 familieboliger på Askovvej i Vejen.​

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere har A.B. Vejen byggeselskab valgt 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen har A.B. Vejen byggeselskab særligt lagt vægt på, at ansøger via referencer kunne dokumentere erfaring med opførte eller i det væsentligste færdigudførte byggerier. – Nybyggeri i alt ca. 3.200 m²

tilbage til aktuelt