NATIONALBANKEN | KØBENHAVN

 den yngste fredede bygning i Danmark

 

Det projekt omfatter en 4-årig rammeaftale vedrørende løbende vedligeholdelse og ombygninger af Arne Jacobsens fredede bygning, Nationalbanken.

Bygningen blev fredet i 2009 og var på fredningstidspunktet den yngste fredede bygning i Danmark.

 

Renovering af taget

På Nationalbankens etape III skulle der foretages en tagrenovering af 5.500 m2 tagflade på den lave del af bygningskomplekset. Renoveringen indbefattede en totaloverdækning af den berørte tagflade, idet de underliggende lokaler skulle kunne fungere i hele byggeperioden.

Tagrenoveringen omfattede bl.a. følgende rydningsarbejde: sten, planter, gammel tagdækning, pergola og ovenlysinddækninger.

Efterfølgende blev tagbelægningen udskiftet, samtidig blev der genetableret ovenlysinddækninger, pergola, belægningssten og nye planter.

Udskiftningen måtte ikke medføre ændringer i Danmarks Nationalbanks arkitektoniske udtryk.

 

Taghave

Den store, trapezformede tagflade udgør bygningens store taghave, der kan ses fra de fire kontoretager.

Taghavens lyse stendække samt et aluminiumsgitter danner bund og struktur for formationer af cirkelrunde ovenlys og plantekasser med krybende vækster og højere beplantning.

 

Fotos: Nationalbanken

Projektets Nøgletal

Bygherre: Danmarks Nationalbank
Omfang: Rammeaftale vedr. løbende vedligeholdelse og ombygninger
Areal: 5.500 m²
Gennemført: 2008 - 2010
Budget: 29,5 mio. kr.