MUNKENSDAM GYMNASIUM | KOLDING

– et nyt videnscenter

Bygget ind i en skrænt med udsigt over Kolding ligger det nye videnscenter. Det nye gymnasium underligger sig stedets kontekst, der er kendetegnet ved de aflange røde teglstens bygninger i 1 etage.

Ved at placerer videnscenteret på kanten af skrænten kan bygningen mod nordvest udføres med parterreetage. Facaden skifter her fra tegl til glasfacade, som optimerer dagslysindfaldet og åbner for en fabelagtig udsigt over byen fra alle lokaler.

 

Foyer og hængende rumbokse

Bygningen er disponeret med et varierende rumforløb, hvor der veksles mellem dobbelthøje rum som foyer og biblioteksrum, til udkragede lokaler for multimedie og billedkunst, der er udført som ”hængende rumbokse”. Auditoriet er udført som et amfi-rum og følger skræntens profil.

Ankomst til bygningen sker via et glasvindfang, der også er bindeleddet mellem tilbygningen og de eksisterende bygninger. Fra reposen i den dobbelthøje foyer er der adgang til lokalerne for multimedie og billedkunst.

Via en bred trappe bevæger man sig ned i bunden af foyeren. Herfra er der adgang til biblioteket, toiletfaciliteter samt auditoriet. Foyeren kan anvendes aktivt som rum til gruppearbejde og udstillinger.

Bygningen er udført med facader i røde teglsten med indvendige in situ-støbte vægge og gulve i beton. I kontrast til betonoverfladerne og glasfacaderne ses de udkragede røde rumbokse og møbleringen i lyse træsorter.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Munkensdam Gynmasium
Omfang: Tilbygning og ombygning
Areal: Tilbygning 894 m² / Ombygning 500 m²
Gennemført: 2006 - 2008
Budget: 8,5 mio. kr.