MIDDELFART SYGEHUS RETSPSYKIATRI

– et byggeri med menneskelig integritet

Projektet bunder i, at afdelingen får opgaven med behandling af alle regionens retspsykiatriske patienter, og dels ønsket om etablering af enestuer med bad til alle patienter, også i de eksisterende afdelinger.

 

Vi vil bevare menneskelig integritet

Alle steder, hvor patienterne bevæger sig, er der udsigt til grønne områder. Målet var at skabe de optimale fysiske rammer omkring patienter og behandlere, hvor god plads, overskuelighed og fleksibilitet er nøglebegreber for at sikre de bedste betingelser for psykiatrisk behandling.

Derfor er det af største vigtighed, at et menneske kan bevare sin integritet gennem et sygeforløb for at sikre refleksion ud fra egne behov og overbevisning. Dette parallelt med at personalet skal have optimale vilkår for at kunne yde den rigtige behandling.

 

Det hjemlige i kliniske omgivelser

I projektet er social bæredygtighed vægtet højt. Der er skabt en balance mellem det kliniske aspekt, der kommer med et sygehus og det aspekt, at en retspsykiatris afdeling er her, hvor mennesker bor. Det er deres hjem. Hjemlig stemning, og hvad det indebærer for den enkelte, er derfor vægtet gennem udadvendte arealer, bløde og humane opholdssteder.

 

Mødet mellem gammel og ny retspsykiatri

CREO ARKITEKTER var i 2001 totalrådgivere i forbindelse med opførelsen af Middelfart Sygehus Retspsykiatri. Vi har denne gang fået fornøjelsen af dette projekt, der indebærer ud- og ombygningen.

Projektets arkitektoniske vision var at skabe et anlæg, der fuldt udbygget fremstår som en tidssvarende og fremtidssikret psykiatrisk afdeling.

Udbygningen er skabt ud fra et ønske om at tilgodese de nærheds- og samdriftsprincipper fra den eksisterende retspsykiatri. Gennem et struktureret design skaber vi genkendelighed. Indtænkte pejlemærker gør, at anlægget nemt at orientere sig i, og at det nu er overskueligt at navigere rundt i anlæggets forskellige funktioner fra samlet ankomst til fælles opholdsområder til mindre nicher.

Se præsentationsvideo af Retspsykiatrien

Projektet er et resultat af en vunden konkurrence i 2010.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Syddanmark
Omfang: Etableringen af en samlet og udvidet retspsykiatrisk funktion
Areal: 7.900 m² udvidelse + 6.500 m² ombygning
Gennemført: 2010 - 2014
Budget: 251 mio. kr.