MIDDELFART PRODUKTIONSSKOLE

mere end bare værkstedstræning

Dette er en sund produktionsskole, hvor eleverne får mere end fysisk værkstedstræning. De får læren om det gode liv – hvor man holder af hinanden, et sundt forhold til mad og de lærer at samarbejde.

Middelfart Produktionsskole er indrettet i en tidligere trelænget landbrugsbygning, der er moderniseret og tilbygget i forskellige tidsetaper.

Ombygningerne har fulgt skolens udvikling med øget elevtilgang og tilpasset tilbygningen, så den danner de optimale rammer for lærings- og undervisningsfaciliteter, samt opfylder lovkrav i almindelighed.

 

Tilbage til rødderne

Vi har valgt at forstærke det eksisterende miljø og kulturarv fra dengang gården var i fuld drift for landbrugsproduktion.

Al adgang sker således fra den indre gård, hvor der er adgang til:

 

Udbygning der danner overblik

Med forslag til udbygning af Produktionsskolen følger vi ankomstprincippet. Vi vil placere den fjerde længe i forlængelse af hovedbygningen i tilsvarende figurativt udtryk som omgivelserne.

Med denne placering er der en entydig og overskuelig ankomst til alle indgange fra parkeringspladsen.

Vi åbner gavlene op, så de kommunikerer transparent med glas og lys. Samtidig placerer vi de nye indgange i gavlene til den nye kantine og til 1.sals sundhed og event, så det arkitektoniske motiv forstærkes.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Middelfart Produktionsskole
Omfang: Udvidelse med nye undervisningsfaciliteter og ombygning
Areal: 1.150 m²
Gennemført: 2016-2018
Budget: 15,2 mio. kr.