MIDDELFART KOMMUNE – MATERIELGÅRDEN – BYGHERRERÅDGIVNING | NY OPGAVE

Middelfart Kommune vil skabe den optimale ramme omkring et arbejdsfællesskab mellem dagtilbud for udviklingshæmmede og Entreprenørafdelingen i Middelfart Kommune.

Med sammenflytning af Middelfart Kommunes dagtilbud for borgere med handicap og Entreprenørafdelingen samles to forskellige verdener – en praktisk og fysisk tilrettelagt kommunal arbejdsplads forenes med en mangfoldig og til tider uforudsigelig dagindsats, der skal rumme pædagogiske medarbejdere og borgere med særlige behov og kompetencer.​

Ambitionen er, at sammenflytningen af to indsatser/arbejdspladser på én adresse, vil give mulighed for at kompletterer hinanden i det daglige arbejde og at få alle ressourcer i spil.

CREO Arkitekter har som bygherrerådgiver for Middelfart Kommune, faciliteret en række workshops og udmøntet outputtet herfra i et byggeprogram, dispositionsforslag, forslag til anlægsbudget samt forestået udbud af totalrådgivning og opfølgende rådgivning.

tilbage til aktuelt