MIDDELFART HAVNEBOLIGER

– urban havneparkbebyggelse præmieret med Byplanprisen 2011

De fantastiske havneboliger i Middelfart er udformet i en kombination af bymæssige og rekreative, byggede og plantede kvaliteter. Dette forener bebyggelsens tæthed og rumlighed med parkbebyggelsens åbne og blågrønne omgivelser.

Den urbane havneparkbebyggelse forbinder Herman Jensens Anlæg og det grønne stræk langs kirke-banken og inddrager dem dermed i sit bymiljø og i havnefronten.

De enkelte huse er udformet som slanke let forskudte ”skiver”, der indgår i det samlede by- og bebyggelsesmønster. Bygningsudformningen understøtter projektets ønske om en transparent bebyggelse med parkkarakter.

 

Havneparkbebyggelsen

Havneparkbebyggelsens kultiverede uderum og rekreative nærarealer skaber en bymæssig helhed i kombination med den gamle havnebebyggelse langs hovedgaden.

Den nye og den gamle havnebebyggelse ”er syet sammen” med trærækker og en styret beplantning, der ikke skjuler den gamle havnebebyggelses bagsidekarakter, men i stedet udnytter denne realitet byarkitektonisk bevidst, bl.a. via inspiration i de nærliggende ”hængende haver”.

Mellem de nye rumskabende huse og trærækker er anlagt varierede, rekreative by- og haveanlæg med forskelligt bearbejdede og belagte flader, støttemure og beplantning.

 

Priser

Projektets Nøgletal

Bygherre: KPC Byg A/S og Middelfart Sparekasse
Omfang: 40 boliger ejerboliger, erhvervslejemål og p-kælder
Areal: 5.000 m²
Gennemført: 2005 - 2006
Budget: 46,1 mio. kr.
Samarbejde: JWH Arkitekter og LandPlus