MENIGHEDSHUS VOR FRUE KIRKE | SVENDBORG

Vor Frue kirkes menighedshus er et åbent og imødekommende hus som er centralt beliggende, midt i den gamle middelalderby.

Husets fungerer som et supplement til kirken og danner rammen for de ansattes arbejdsfællesskab, samt offentlige arrangementer med en kirkelig tilknytning.

Aktiviteterne i menighedshuset er generelt uformelle og uhøjtidelige. Her tilbydes der dagligt et mangfoldigt udbud af aktiviteter der appellerer bredt, herunder tilbud til de borgere som ikke deltager i de kirkelige handlinger.

Menighedshuset består af 2 bygninger forbundet med et dobbelthøjt atrium. De enkelte bygninger følger de skæve gadelinjer og terrænspring derved opnås et karakterfuldt og varieret facade forløb, der relaterer til de nære byrum og omkringliggende bygninger.

Ankomst sker via den offentlige plads mellem kirke og menighedshus. Pladsen er beliggende ca. en halv etage over menighedshusets nedre plan.

I bygningen mod øst findes indgangen. Vindfang med handicaptoilet kan aflåses fra det øvrige menighedshus og fungerer som en adskilt funktion for menigheden, når der er kirkelige handlinger.

Foyeren med trappe og elevator giver adgang til i atriet samt balkonen. Atriet er huset hjerte, herfra er der adgang og overblik til alle huset funktioner. Fra atriet er der også udkik til kirken via de rumhøje vinduer og døre. En udvendige trappe med plantebede forbinder atriet med kirkepladsen.

Menighedshuset er tildelt Arkitekturpris 2022 af Svendborg Kommune.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Menighedsrådet Vor Frue Kirke
Omfang: Nyt menighedshus
Areal: 632 m²
Gennemført: 2018 - 2021
Samarbejde: S. Guldfeldt Nielsen A/S og L.P. Madsen A/S