MATERIALEGÅRDEN I MIDDELFART INDVIET

Middelfart kommune vil skabe den optimale ramme omkring et arbejdsfællesskab mellem dagtilbud for udviklingshæmmede og Entreprenørafdelingen i Middelfart kommune. Rammen skal være rummelig og fleksibel og give plads til andre aktører – f.eks. frivillige, foreninger og socioøkonomisk virksomhed – der kan og vil være en del af rehabiliteringsdagsordenen i Middelfart kommune.

Med sammen flytning af “Perronen” – Middelfart kommunes dagtilbud for borgere med handicap og Entreprenørafdelingen samles to forskellige verdener – en praktisk og fysisk tilrettelagt kommunal arbejdsplads forenes med en mangfoldig og til tider uforudsigelig dagindsats, der skal rumme pædagogiske medarbejdere og borgere med særlige behov og kompetencer.

Ambitionen er, at ved sammen flytningen af to indsatser/arbejdspladser på én adresse, udnytter de eksisterende rammer til at opnå et større formål.

Med sammen flytningen skal to kulturer smelte sammen og blive til én arbejdsplads med fælles identitet og stolthed over fællesskabet, rummeligheden og opgaverne der løses.

tilbage til aktuelt