LOLLAND-FALSTER STIFTADMINISTRATION

– prisvindende arkitektur

Lolland Falsters Stiftsadministration er beliggende i den nordøstlige del af Nykøbing Falster og har til huse i Bispegården. Stedet danner et lille gårdanlæg med tilhørende større have og med et grønt ankomstanlæg med parkeringsplads.

Projektet består i at tilføre Stiftsadministrationen nye kontor- samt mødelokaler. Nybygningen skal respektere det eksisterende trefløjede anlæg, men samtidig vise en ny harmonisk arkitektur i balance.

Det arkitektoniske hovedgreb tager derfor udgangspunkt i en bevaring, i videst muligt omfang, af eksisterende bygninger, gårdrum, belægninger, teglmure og beplantninger

Den nye tilbygning placeres som en forlængelse af sidebygningen fra 1992, men uden for det oprindelige bygningsanlæg i det grønne område. Arkitektonisk fremstår den nye bygning moderne i et nutidigt formsprog.

 

Slægtskab

Den nye tilbygning er udformet som en formation af den eksisterende teglstensmur, der definerer overgangen mellem det indre gårdrum i Bispegården og det øvrige parkagtige grønne areal.

Kontrasten mellem murskiverne i de gule kulbrændte teglsten og de translucente facadepaneler i silkefarvet glas skaber bygningens forskellige lys og rumvirkninger. Samtidigt skabes der med det gule teglstensmurværk et slægtskab til den eksisterende bebyggelse.

Helheden i den parkagtige karré, som Bispegården i dag udgør i gadebilledet, bevares i den fremtidige udformning, men giver med sin komposition nye vinkler samt ind- og udkik til de tilstødende gader.

 

Priser

Præmieret Årets Arkitekturpris af Guldborgsund Kommune

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Lolland-Falster Stift
Omfang: Udvidelse af Bispegården med kontor og mødelokaler
Areal: 255 m2
Gennemført: 2010 - 2011
Budget: 6,5 mio. kr.