KVINDE BARNHUS HJØRRING

Nyt Kvinde-Barnhus Regionhospital Nordjylland

Huset ligger i hjertet af det allerede eksisterende hospital og skaber tidssvarende og imødekommende rammer om fødende, barslende, børn og unge, patienter til gynækologi og obstetrik og personale.

De fysiske forhold og indretningen af hospitalet har stor betydning i forhold til den patientoplevede kvalitet. Patientens vej til og gennem hospitalet skal være sammenhængende og den kortest mulige. Med Kvinde-Barn Huset forbedres mulighederne for dette.

Uanset om det er fødsel eller sygdom, man står i, så sætter de fleste pris på at have familien og de nærmeste tæt ved. Kvinde-Barn Huset rummer plads til, at familien i højere grad end tidligere kan være en del af behandlingen, når der er behov for dette – eksempelvis med familiestuer og enestuer.

De tre etager i det godt 7.500 m² store hus kan noget forskelligt. I stueetagen placeres ambulatorier, så de ca. 35.000 årlige patienter i disse nemt og hurtigt kan komme til og fra deres aftaler. Længere oppe bliver der ro til de indlagte. Øverst til de yngste patienter og deres familier. Og i midten sengeafsnit til de gynækologisk samt obstetriske patienter.

Vi har vægtet funktionalitet, fleksibilitet og korte afstande, der kan skabe effektive flow og gode rammer om hverdagen. Både for patienter, pårørende og personale.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Nordjylland
Omfang: Nyt Kvinde Barnhus
Areal: 7.550 m²
Gennemført: 2017 - 2020
Budget: 158 mio. kr.
Samarbejde: C.C. Contractor, Bjørk & Maigaard , Egebjerg By & Landskab og AFRY